Regulamin sklepu

 1. Właścicielem Sklepu Internetowego jest firma STAR-Q
 •  ul. Spokojna 9/1/24 
 • 85-838 Bydgoszcz 
   
 1. Zamówienia w sklepie można składać poprzez:
  - sklep internetowy,
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.
 1. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
 2. Warunkiem koniecznym w realizacji zamówienia jest postępowanie zgodne ze wskazówkami podanymi w trakcie zakupów - po przyjęciu zamówienia Zamawiający zostanie poinformowany o jego przyjęciu poprzez e-mail.
 3. Zamawiający będą informowani o statusie zamówienia pocztą elektroniczną.
 4. Zamówienia nie można anulować.
 5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.
 6. Firma STAR-Q zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości, Zamawiający zostanie natychmiast poinformowany o zaistnieniu takiej sytuacji (patrz punkt 5).
 7. Ceny wszystkich towarów znajdujących się w sklepie wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Zamówiony towar zostanie dostarczony pod adres wskazany przez Zamawiającego w terminie od 1 do 5 dni roboczych od daty zamówienia.
 9. Do każdego zamówienia doliczane są koszty przesyłki (nie dotyczy zamówień o wartości powyżej 400zł). Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez klienta i określony w zamówieniu sposób.
 10. W przypadku braku towaru w magazynie Zamawiający jest informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia. Jeżeli Zamawiający nie wyrazi zgody na wydłużenie czasu realizacji zamówienia, może całkowicie zrezygnować z zamówienia bądź też zrezygnować tylko z pozycji, która to wydłuża czas realizacji zamówienia.
 11. Do każdej przesyłki dołączamy potwierdzenie kupna (fakturę).
 12.  Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.  
 1. Na wszystkie produkty zakupione w naszym sklepie udzielamy gwarancji producenta.
 2. Należność za zamówiony towar Zamawiający  reguluje poprzez:
  - przelew ( bezpieczne połączenie płatności.pl ).
 3. Na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny art.2 ust.1, istnieje możliwość dokonania zwrotu zakupionego towaru w terminie 10, dni zgodnie z art.10 ww ustawy. Części elektryczne oraz elektroniczne nie podlegają zwrotowi. Jednocześnie informujemy, że w celu dokonania zwrotu niezbędne jest skontaktowanie się z nami drogą e-mailową celem ustalenia warunków zwrotu. Aby móc dokonać zwrotu, towar nie może być używany. Towar powinien być zwrócony w fabrycznym opakowaniu.
 4. Przy zamówieniach o wartości powyżej 400 zł zamawiający nie ponosi kosztów przesyłki.
 5. Oferta sklepu jest ważna tylko na terenie Polski.
 6. W razie wątpliwości prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy.
 7. Firma STAR-Q zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.


OGLOSZENIA

1. Niniejszy Regulamin okresla zasady swiadczenia przez TylkoGolf uslug w zakresie serwisu tylkogolf.pl na rzecz osób fizycznych w zakresie posrednictwa w sprzedazy ogloszen motoryzacyjnych w serwisie tylkogolf.pl.

 

2. Definicje

 

Uzyte w Regulaminie wyrazenia oznaczaja odpowiednio:

Cennik — ustalone przez TylkoGolf oplaty, do uiszczania których       zobowiazany jest Uzytkownik z tytulu uslug swiadczonych przez TylkoGolf.

Uzytkownik— osoba fizyczna, która ukonczyla 18 rok zycia i posiada pelna zdolnosc do czynnosci prawnych, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowosci prawnej, które wyrazily zgode na tresc niniejszego Regulaminu.

Ogloszenie— sporzadzone przez Uzytkownika ogloszenie dotyczace sprzedazy Pojazdów, wraz z mozliwoscia umieszczenia zdjecia, opublikowane przez TylkoGolf w ramach Serwisu tylkogolf.pl.

Regulamin— niniejszy Regulamin sporzadzony przez TylkoGolf, okreslajacy funkcjonowanie oraz zasady korzystania z serwisu tylkogolf.pl.


Pojazd— pojazd samochodowy, mogacy byc przedmiotem obrotu w serwisie tylkogolf.pl. Poprzez uzycie zwrotu Pojazd rozumie sie takze czesci i akcesoria do Pojazdów oraz uslugi swiadczone w zwiazku z branza motoryzacyjna.

Serwis tylkogolf.pl— usluga swiadczona przez TylkoGolf w ramach internetowego serwisu ogloszeniowego, sluzacego uzytkownikom Internetu do zamieszczania oraz przegladania ogloszen sprzedazy Pojazdów, dostepny w domenie www.tylkogolf.pl.

 

3. Zasady funkcjonowania serwisu TylkoGolf

 

3.1. TylkoGolf swiadczy uslugi polegajace na udostepnieniu Uzytkownikom mozliwosci stalej emisji ogloszen dotyczacych sprzedazy Pojazdów mechanicznych, czesci samochodowych lub innych towarów i uslug zwiazanych z szeroko pojeta branza motoryzacyjna wraz z ich zdjeciami.

3.2. Tresc Ogloszen powinna zostac sporzadzona poprzez wypelnienie formularza elektronicznego zamieszczonego na internetowej stronie Serwisu tylkogolf.pl, w szczególnosci poprzez podanie:

                        a) danych tele-adresowych Uzytkownika

                        b) opisu sprzedawanego Pojazdu,

                        c) danych technicznych Pojazdu,

                        d) oczekiwanej ceny brutto sprzedazy.

3.3. Nie zamieszczenie przez Uzytkownika w Ogloszeniu danych w polach odznaczonych jako pola obowiazkowe uniemozliwia wystawienie Ogloszenia przez Uzytkownika.

3.4. Emisja Ogloszenia nastepuje nie pózniej niz w ciagu 1 godziny od uiszczenia ceny okreslonej w cenniku, po spelnieniu warunków okreslonych w art. 3.2,  3.3, 4.1, oraz pod warunkiem poprawnego wypelnienia formularza Ogloszenia.

3.5. Serwis tylkogolf.pl nie odpowiada za problemy techniczne wystepujace po stronie podmiotów bedacych dostawcami Internetu.

3.6. Nie jest dopuszczalne zamieszczenie przez Uzytkownika w ramach jednego Ogloszenia, informacji dotyczacej sprzedazy wiecej niz jednego Pojazdu, jednej czesci samochodowej badz jednego rodzaju uslugi zwiazanej z branza motoryzacyjna.

Ten sam Pojazd, czesc samochodowa, badz usluga zwiazana z branza motoryzacyjna nie moze byc przedmiotem dwóch lub wiecej Ogloszen.

3.7. Ogloszenie moze zawierac jedynie oferte sprzedazy Pojazdu, czesci samochodowych badz uslug zwiazanych z szeroko pojeta branza motoryzacyjna ze wskazana rzeczywista cena brutto. Ogloszenia zawierajace propozycje kupna, zanizajace wartosc, manipulujace  slowami kluczowymi w ofercie oraz wstawianie oferty do niewlasciwej kategorii uznawane jest za naruszenie Regulaminu i skutkowac bedzie podjeciem stosownych dzialan, wlacznie z blokada oferty Uzytkownika.

3.8. Uzytkownik jest odpowiedzialny za publikowane tresci, w szczególnosci oswiadcza, ze sa one zgodne ze stanem faktycznym oraz prawnym i nie naruszaja praw TylkoGolf, Regulaminu oraz praw osób trzecich. Serwis tylkogolf.pl nie ponosi

 odpowiedzialnosci za dzialania lezace po stronie Uzytkownika, w szczególnosci za prawdziwosc, rzetelnosc oraz            zgodnosc z przepisami prawa publikowanych przez nich tresci.

3.9. TylkoGolf ma prawo do usuniecia zamieszczonego Ogloszenia, jezeli narusza ono w jakikolwiek sposób postanowienia Regulaminu, w szczególnosci gdy zawiera tresci powszechnie uznane za obrazliwe, czy obelzywe, noszace znamiona

czynów nieuczciwej konkurencji, naruszajace prawa autorskie badz dobre obyczaje, szkodzace serwisowi TylkoGolf, jak równiez inne tresci zakazane przez prawo. W takim przypadku Uzytkownikowi nie przysluguje zwrot oplaty za umieszczenie Ogloszenia.

3.10. Uzytkownik oswiadcza, ze posiada prawa autorskie do publikowanych tresci, w tym zdjec, i wyraza zgode na publikowanie ich (w tym modyfikowanie) przez TylkoGolf.

 

4. Zasady uczestnictwa

 

4.1. Uczestnictwo w serwisie TylkoGolf wymaga wyrazenia przez Uzytkownika akceptacji tresci Regulaminu.

4.2. Uzytkownik w zwiazku z uczestnictwem w serwisie TylkoGolf moze podac w tresci ogloszenia swoje dane osobowe.

 Przekazanie danych nie jest wymogiem uczestnictwa w serwisie TylkoGolf. TylkoGolf moze uzaleznic dalsze swiadczenie uslugi od przeslania przez Uzytkownika na adres siedziby TylkoGolf dokumentów, które uwiarygodniaja dane umieszczone przez Uzytkownika w Ogloszeniu.

4.3. Dane osobowe Uzytkowników beda przetwarzane przez TylkoGolf jako Administratora Danych w celach zwiazanych ze swiadczona usluga. Przetwarzanie zbieranych danych bedzie sie odbywalo zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o swiadczeniu uslug droga elektroniczna.

4.4. Uzytkownik ma prawo wgladu do wlasnych danych, ich zmiany, a takze prawo zgloszenia zadania usuniecia danych.

4.5. Uzytkownik przekazujac dane wyraza zgode na przekazywanie tych danych podmiotom trzecim, wykonujacym na zlecenie TylkoGolf czynnosci w ramach niniejszej uslugi.

 

5. Oplaty:

 

5.1. Uslugi swiadczone w ramach Serwisu tylkogolf.pl sa odplatne.

5.2. Wysokosc oplat oraz zasady ich pobierania okresla Cennik, stanowiacy Zalacznik nr 1 do Regulaminu.

 

6. Postepowanie reklamacyjne

 

6.1. Uzytkownik ma prawo zglaszac reklamacje  niewykonania badz nienalezytego wykonania przez TYlkoGolf uslugi w terminie 7 dni od dnia zakonczenia emisji Ogloszenia badz dnia, w którym emisja powinna sie zakonczyc.

6.2. Reklamacje powinny zostac zgloszone do TylkoGolf za posrednictwem poczty elektronicznej lub w drodze listu poleconego na adresy podany na stronie internetowej.

6.3. Reklamacja powinna zawierac wskazanie danych Uzytkownika, numeru Ogloszenia, którego dotyczy reklamacja (jesli numer zostal nadany) badz inne elementy  pozwalajace na identyfikacje Ogloszenia, dokladne opisanie powodu reklamacji.

6.3. Reklamacje beda rozpatrywane niezwlocznie, nie pózniej niz w ciagu 5 dni roboczych liczac od dnia otrzymania kompletu informacji pozwalajacych na rozstrzygniecie reklamacji.

 

7. Odstapienie od umowy

 

7.1. Uzytkownik majacy status prawny konsumenta ma prawo odstapic od umowy najpózniej w terminie 10 dni od dnia jej zawarcia.

7.2. Z uwagi jednak na charakter swiadczonej uslugi w serwisie TylkoGolf  i moment rozpoczecia jej wykonywania przez TylkoGolf, uzytkownik traci prawo do odstapienia od umowy jezeli TylkoGolf dokona emisji ogloszenia w ciagu 1 godziny od chwili spelnienia wymogów okreslonych w art. 3.4.

7.3. Wyrazenie przez Uzytkownika zgody na tresc niniejszego Regulaminu reguluje odstapienie od umowy zgodnie z trescia art. 7.2. Brak zgody uniemozliwia korzystanie z serwisu TylkoGolf.

 

8. Zmiany Regulaminu

 

8.1. Regulamin, w tym Cennik moze zostac zmieniony przez TylkoGolf. O zmianach i o terminach ich obowiazywania TylkoGolf poinformuje na stronie internetowej oraz droga elektroniczna.

8.2. Zmiany Regulaminu i Cennika wchodza w zycie nie wczesniej, anizeli w ciagu 14 dni liczac od daty ich udostepnienia na stronie internetowej oraz poinformowania droga elektroniczna.

8.3. Uzytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie tylkogolf.pl, liczac od chwili wejscia w zycie zmiany zostanie powiadomiony o takich zmianach i o mozliwosci ich akceptacji. Za akceptacje zmian uwaza sie takze automatyczne zlecenie wykonania uslugi do wykonania w Serwisie tylkogolf.pl.  Brak akceptacji zmiany jest równoznaczny z rozwiazaniem umowy z TylkoGolf.

 

 

                        Zalacznik nr 1,  Cennik:

 

            1.Ogloszenia Pojazdów

 

Czas emisji ogloszenia: 1 tydzien  – 10 zl BRUTTO
Czas emisji ogloszenia: 1 miesiac  – 30 zl BRUTTO
 

Cennik nie obejmuje okresów promocji chyba, ze promocja stanowi inaczej.

 

 

 

TylkoGolf    nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnosci za publikacje oraz za forme i tresc ogloszen znajdujacych sie na stronie www.tylkogolf.pl oraz za skutki tych ogloszen, w szczególnosci za dzialania i zaniechania osób powolujacych sie na tresc ogloszen oraz za nastepstwa tych dzialan i zaniechan.Wróć
Warto odwiedzić ...
stat4u